Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
  (8-5) 246 80 40 ·   verdenesklubas@yahoo.com

APIE MUS

Vilniaus klubas „Verdenė“ – vienintelis tokio pobūdžio vaikų kultūros ir švietimo centras Šeškinėje. Čia kiekvienas gali rasti užsiėmimą pagal savo pomėgius: ugdyti meninius ir sportinius gebėjimus, bendrauti su savo bendraamžiais, turiningai leisti laisvalaikį. Klube veikia daug būrelių. Čia vaikai šoka, dainuoja, groja, piešia, sportuoja.

 

„Verdenės“ kolektyvai dažnai koncertuoja Šeškinės bendruomenei, dalyvauja konkursuose, Vilniaus miesto tarpklubiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Organizuojame vasaros poilsio stovyklas „Šeškinės vasara“, kurias kasmet lanko daug vaikų tiek iš Šeškinės, tiek ir iš kitų mikrorajonų. Mes visada esame atviri naujovėms ir stengiamės būti šiuolaikiški bei patrauklūs vaikams.

 

Džiaugiamės, kai vaikai po pamokų, užvėrę mokyklos duris, skuba į klubą, kur jie turi puikias sąlygas piešti, dainuoti, šokti, sportuoti bei rasti naujų draugų. Juk bendraudamas su meno pasauliu vaikas prisiliečia prie gaivaus kūrybos šaltinio, kuris teikia gyvybingumo jo siekiams, mintims, jausmams.

 

Puikus ir kūrybingas pedagogų kolektyvas, nuolat ieškantis naujų darbo metodų bei formų, uždega ir vaikus kūrybai bei ieškojimams. Smagu, kad Šeškinėje yra toks vaikų kultūros židinys.

 

Tikime, kad mūsų „Verdenė“ – toji gaivi kūrybos versmė, prasidėjusi vaikystėje – vėliau sušvis nuostabiausiomis vaivorykštės spalvomis ir lydės vaikus visą gyvenimą..

Priėmimo tvarka

 

Vaikai ir jaunuoliai į  „Verdenės“ klubą priimami pagal tėvų, globėjų (rūpintojų) pateiktą prašymą įstaigos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

 

* vaiko ar mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

 

* būrelis ar studija, kurią nori lankyti vaikas ar mokinys;

 

* tėvų ar globėjų adresas, telefonas, el. paštas.

 

Būtina pristatyti vaiko sveikatos būklės pažymos kopiją.

„Verdenės“ klubo strateginis planas:

„Verdenės“ etikos kodeksas:

„Verdenės“ klubo vidaus tvarkos taisyklės:

Mokesčių tvarka:

Vaikų ir jaunuolių elgesio taisyklės:

Su klubo nuostatais susipažinti galite čia:

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės:

Viešųjų pirkimų planas:

Savivaldybės nutartis dėl mokėjimo už ugdymą:

Mokėjimo už ugdymą tvarkos aprašas:

2017 m. finansinės veiklos ataskaita:

2018 m. veiklos ataskaita:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės:

Reagavimo į asm. duomenų saugumo pažeidimus aprašas: