Programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti, skatina vaiko raišką, atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą, meninius ir kūrybinius gebėjimus.

 

Ugdymo tikslas – supažindinti vaikus su įvairiomis darbelių technikomis, ugdyti  kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą.

 

Užsiėmimų metu vaikai mokysis įvairių technikų: aplikacijos, origamio, lipdymo, koliažo, karpinių  ir kt., dirbs su guašu, akvarele, tušu, kreidelėmis, spalvotu popieriumi, audiniu, modelinu, gamtinėmis medžiagomis. Kurdami vaikai ugdys gebėjimą susikoncentruoti veiklai, gebėjimą matyti, jausti, suvokti ir vertinti meno kūrinių, savo ir kitų kūrybos grožį bei patiems jį kurti.

 

Ugdymo procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, siekiama, kad vaikai pažintų save, nebijotų veikti, klysti, pasirinkti, kad turėtų galimybę kurti čia ir dabar. Naudodami tradicinius būdus ir technikas kursime meno kūrinius iš paprasčiausių žaliavų sau ir kitiems. Vaikai mokysis draugiškai dirbti grupėje, dalintis, bendrauti, užjausti, padėti draugui. Savo kūrybinius darbus eksponuosime parodose, dalyvausime įvairiuose konkursuose ir kituose renginiuose.

 

Būrelio vadovė Jūratė Sinkevičienė