Dokumentai

„Verdenės“ klubo strateginis planas

„Verdenės“ darbuotojų etikos kodeksas

„Verdenės“ klubo vidaus tvarka

2021 metinis viešųjų pirkimų planas

„Verdenės“ mokėjimo už ugdymą tvarka

Vaikų ir jaunuolių elgesio taisyklės

„Verdenės“ klubo nuostatai

Vidaus kontrolės politika

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

2020m. vadovo veiklos ataskaita

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2021 m. viešųjų pirkimų planas