NVŠ

REGISTRACIJA į NVŠ akredituotas programas

 

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas.

Teisę pretenduoti gauti 15 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoje.

NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo spalio 1 d.
Tėvai ir vaikai, norintys gauti 15 eurų NVŠ krepšelį, gali rinktis vieną iš šių 3 akredituotų programų:

„Rankdarbių kraitelė“          Stalo tenisas „Taiklus smūgis“      Šokiai „POP’ŠOK“

Tėvai sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. Visus privalomus laukus reikia pildyti kompiuteriu. Atspausdintos sutartys NVŠ teikėjai ir mokinių tėvai/globėjai pasirašo ranka.