SU VASARIO 16 – ĄJA – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

SU VASARIO 16 – ĄJA – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

„Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs

ir niekad neišleidęs žemės iš akių,

skrendu viršūnėn, kur kaip saulė žiedas žydi,

regiu jį rytdienoj galingą, šviesų, didį

ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu:

Esu aš paukštis…“

B. Brazdžionis

Vasario 15-ąją klube buvo paminėta mūsų valstybingumo istorijai lemtinga data – Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Diena, kuri visada jungs praeities, dabarties ir ateities kartas. Diena, simbolizuojanti tautos pasiekimus, stiprybę ir viltį.

Ugdytiniai su mokytojais kalbėjo apie valstybės susikūrimo istoriją, dekoravo laisvės paukščius, kuriais papuošė klubą. Surengta keramikos ir floristikos studijos vaikų piešinių paroda.