Tarptautinis vaikų žemėlapių konkursas – „Mano ateities pasaulis“

Devintą kartą Lietuvoje vyksta tarptautinis vaikų žemėlapių konkursas. 2021 metų konkurso tema – „Mano ateities pasaulis“. Organozatoriai kviečia vaikus iki 16 metų, piešti ar kitaip kurti savo žemėlapius. Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos Kartografų Draugija (LKD) yra Tarptautinė Kartografų Asociacijos TKA narė (International Cartographic Association,) kuri vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių ir jos visos gali dalyvauti šiame konkurse. Konkursas vyksta kas dveji metai TKA tarptautinės konferencijos metu. Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje ir 6 atrinktus darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu išaiškinami nugalėtojai.

Pirminę darbų atranką Lietuvoje vykdys LKD nariai. Galutinę darbų atranką atlieka LKD  sudaryta septynių asmenų komisija iš kartografų, geografų, švietimo bei meno atstovų. Tarptautinę vertinimo komisiją sudaro 8 nariai (pirmininkas ir kiti septyni nariai). Vertinimo komisijos nariai parenkami iš visų ICA komisijų, kurių veikla susijusi su vaikais, švietimu ir menu.

Jau trečią kartą šiame konkurse dalyvauja ir „Verdenės“ klubo vaikai. Esame laimėję ir apdovanojimų. Kelių vaikų darbai yra patekę į leidinį, kurį išleidusi Lietuvos Kartografų Draugija. Šiais metais konkurse dalyvauja du dailės studijos „Teptukas“ ir trys Keramikos ir floristikos studijos vaikai. Prašome pasigrožėti vaikų kūryba.

Eva Gaponovaitė_12m_6 kl_Ateities apsauga_Vilniaus vaukų ir jaunimo klubas Verdenė Giedrė Karpavičiūtė žemėlapis Gintarė Karpavičiūtė žemėlapis Ervinas Paulauskas_14 m. 7 klasė_Pasaulio kaita_Vilniaus vaukų ir jaunimo klubas Verdenė Luka Kivaraitė_10m_3 klasė_Latvija_Vilniaus vaukų ir jaunimo klubas Verdenė