Aida Kačinskaitė

Dailės studijoje išmoksite piešimo ir tapybos pradmenų, susipažinsite su meno istorija ir meninės kūrybos įvairove. Savo jausmų, idėjų ir minčių pasaulį galėsite išreikšti įvairiomis dailės technikomis ir priemonėmis. Būrelio vadovė Aida padės dailės įgūdžius lavinti pagal įgimtą polinkį spalvai ar linijai, piešiniui, padedama parinkti jums artimas piešimo ar tapybos technikas.

Mokytoja į smagias dailės pamokėles kviečia ir 3–5 metukų vaikučius.